SOME OPPOSİTES

Big-small                      büyük-küçük

Quick-slow                   çabuk-yavaş

Hot-cold                       sıcak-soğuk

Full-empty                    dolu-boş

Easy-difficult                kolay-zor

Heavy-light                   ağır-hafif

Open-shut                     açık-kapalı

Right-wrong                 doğru-yanlış

Old-new                       eski-yeni

Old-young                    ihtiyar-genç

Next-last                       gelecek-son

Beatiful-ugly                 güzel-çirkin

Free-occupied               boş-meşgul

Good-bad                      iyi-kötü

Beter-worse                  daha iyi-daha kötü

Early-late                      erken-geç

Cheap-expensive           ucuz-pahalı

Near-far                        yakın-uzak

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !